Inspirerend Friesland  
               
De leer van het hart, een artikel over de stoepa in Hantum
 
bron: Elsevier
Schuilen onder de moerbeiboom, een artikel over de moerbeiboom bij de Grote kerk (Dokkum)
bron: Friesch Dagblad
Fietsen in hoger sferen, een fietstocht door Noordoost Friesland
bron: Leeuwarder Courant
Byzantijns Mannenkoor, een repetitie in Rinsumageest
bron: Omrop Fryslân
Thuis in dat kleine celletje, over Titus Brandsma in Bolsward en Dokkum
bron: Ref. Dagblad
Kiters en boeddisten, een bezinningstocht door Noord Oost Friesland
bron: Leeuwarder Courant
bron: Friesch Dagblad
Bakermaat van de baksteen, klooster Klaarkamp te Rinsumageest
bron: Leeuwarder Courant
                       

 

          Kloosterrondje 23 juli 2016